torsdag 10 januari 2013

Länge leve Halland!

Den utmärkta poesitidskriften F.L.U.M. som ges ut av Poesi i Halland hade den goda smaken att publicera några av mina dikter i sitt senaste nummer. Ännu roligare var att dikterna uppmärksammades på Hallands-Postens kultursida!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar